PRESENTACIÓ D'ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ I RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL


Qualsevol persona pot veure's involucrada en un accident de circulació i sofrir danys i lesions corporals.

Quan hi ha implicat almenys un vehicle en moviment en la via pública i per un esdeveniment fortuït s'ocasionen danys i lesions en les persones, es poden reclamar per ells, cobrint el seu pagament les companyies asseguradores.

És necessària la prèvia reclamació del perjudicat a l'assegurador, abans d'acudir als jutjats i anar degudament assessorat per l'Advocat.

Boza Advocats compta amb àmplia experiència en accidents de trànsit i responsabilitat civil

A Boza Advocats realitzem els càlculs d'indemnitzacions a percebre per les víctimes d'accidents de circulació,en comptar amb equip de metges i psicòlegs especialistes que concreten les lesions i seqüeles sofertes, i negociem amb les companyies d'assegurances fins a aconseguir un acord extrajudicial satisfactori per al nostre client.
En cas de no ser possible aquest acord, acudim a la via judicial i plantegem totes les demandes civils o denúncies penals necessàries i seguim tots els tràmits processals fins a dictar Sentència i obtenir la indemnització que cobreixi els danys i lesions sofertes, lucre cessant i dany emergent, interessos i costes ocasionades, a pagar per la companyia asseguradora corresponent.

A Boza Advocats som experts en propostes i negociacions amb les companyies d'assegurances a fi d'obtenir el màxim benefici per a les víctimes d'accidents de trànsit, intentat aconseguir acords extrajudicials que satisfacin als nostres clients.

Quan la via extrajudicial s'ha esgotat i la víctima no ha estat encara rescabalada pels danys i perjudicis soferts per l'accident, acudim davant els Tribunals amb la màxima satisfacció per als nostres clients i obtenir el pagament de la companyia d'assegurances de la indemnització sol·licitada amb el lucre cessant i interessos i costes del procediment judicial.