DRET ESPORTIU


L'esport, en els seus múltiples i molt variades manifestacions, s'ha convertit en el nostre temps en un instrument d'equilibri, de relació i d'integració dels éssers humans en relació al món que li envolta i és un element educatiu tant per als esportistes d'elit com para els que ho utilitzen simplement com a instrument d'equilibri psicofísic de la persona.

A Boza Advocats assessorem a clubs i federacions esportives així com a esportistes, en l'àmbit jurídic-esportiu, evitant la confrontació i resolent dins dels valors propis de l'esport. No obstant això, esgotades totes les vies extrajudicials acudim davant els comitès de disciplina i davant els jutjats i tribunals per obtenir la satisfacció total de l'esforç realitzat.


Abogado derecho deportivo

És l'òrgan suprem de govern integrada per tots els socis de ple dret. I qui ha d'escollir la Junta Directiva i tots els càrrecs que componen el club. El president és el representant legal del mateix i presideix els diferents òrgans.

Àmplia experiència en l'àmbit del Dret Esportiu

A Boza Advocats duem a terme tots els tràmits i gestions necessaris per a la constitució de nous clubs i federacions esportives, tant d'àmbit català com a estatal, i totes les modificacions d'estatuts necessàries de clubs i federacions ja existents.
Preparació de les Assemblees Generals i Juntes directives de l'ordre del dia, motius d'impugnació, aixecament d'actes, qüestions jurídiques vàries. Igualment, preparem i seguim tots els tràmits per convocar eleccions de clubs i federacions i donar un assessorament jurídic a les Juntes electorals que ho precisin.
Especialistes en tema de dopatge esportiu i en expedients disciplinaris per infracció esportiva amb sanció esportiva i que també pot donar lloc a un procediment judicial davant els Tribunals ordinaris.