DRET PENAL


El Dret Penal creiem que és aliè a les nostres vides, alguna cosa que mai ens ocorrerà o en el que no ens veurem barrejats, i no obstant això és fàcil trobar-se en un procés penal.
A Boza Advocats lluitem pels seus interessos tant si es tracta de Denunciat com de Denunciant..

Quan qui acudeix al nostre despatx ha estat víctima d'un Delicte dels previstos en el nostre Codi Penal, presentem Denúncia davant la Policia o els Jutjats, i defensem els seus interessos com a Denunciant perquè es condemni a l'autor/s i obtingui el rescabalament dels danys soferts, amb la responsabilitat civil que d'això es deriva.
Quan és el Denunciat per un Delicte, seguim tots els tràmits fins a celebrar-se Judici oral i dictar-se Sentència.
Si recau Sentència contrària a l'interès del client interposem els Recursos corresponents.

Existeix un supòsit agreujat aplicable a la delinqüència habitual i els supòsits de menor gravetat, que anteriorment se sancionaven com a falta, com per exemple la Falta de Furt, es regulen ara com a delictes lleus.

Més de 20 anys d'experiència en l'àmbit del Dret Penal

A Boza Advocats estem especialitzats en Dret Penal portant l'Acusació o Defensa de tot Delicte, presentat Denúncies, assistint a les Declaracions davant Policia, davant els Jutges i tota la Fase d'Instrucció, tant en Denunciants o Denunciats.

Seguir els procediments penals per tots els seus llits fins a la celebració de l'acte de Judici Oral, per aconseguir una Sentència Absolutòria o, en cas de condemna, sigui aquesta una pena lleu o mínima segons el Delicte. La celebració del Judici Oral, amb dedicació exclusiva i en tantes sessions com requereixi i en qualsevol Jutjat d'Espanya.
Realitzem tots els tràmits d'execució de la pena acordada per Sentència ferma i els relatius a dret penitenciari, així com escrits i recursos de l'intern.
Experts en Procediments de Sumari i en Procediments del Tribunal de Jurado, guanyant amb èxit els assumptes a favor dels nostres clients.

En els més de vint anys d'exercici de la professió i més de quinze anys a Boza Advocats lluitem els temes penals fins al final i amb total garantia dels drets dels nostres clients.
La nostra vocació jurídica s'alia amb la vocació de servei i aconseguim un òptim resultat per a satisfacció dels nostres clients.