Cara a cara: S’han de limitar els creuers que arriben a Barcelona?

A @totesmoutv3 explico l’entrada en vigor de Llei 17/2021 i els canvis legals que reconeixen els animals com a éssers vius.