Cara a cara: S’han de limitar els creuers que arriben a Barcelona?

A @totesmoutv3 explico l’entrada en vigor de Llei 17/2021 i els canvis legals que reconeixen els animals com a éssers vius.

Explicant en @A3Noticias la resolució judicial que atorga a la mare la facultat de vacunar contra la #Covid_19 els seus fills davant la negativa del pare.