Cara a cara: la manifestació de la Diada 2022, ¿èxit o fracàs?