Dret Civil

El Dret Civil està present en la nostra vida quotidiana i adopta maneres molt diverses, com subscriure contractes, acceptar ofertes,…