Dret de família

El Divorci, la Separació, ja sigui temporal o definitiva, és la ruptura de la parella i d’un projecte en comú…