Dret mercantil

Pràcticament la totalitat de les empreses espanyoles s’acullen al model de societat mercantil capitalista. Per això, en constituir una societat,…