Cara a cara: S’han de limitar els creuers que arriben a Barcelona?